Tuesday, 31 January 2012

al-baqarah 102.analisis part 2

Al-Qurthubi berkata, "Maa merupakan negasi(penafian?) dan di-'athof-kan kepada wamaa kafara sulaimaanu." Kemudian Allah berfirman, "Namun setanlah yang kafir; mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat...." Hal itu karena kaum Yahudi beranggapan bahwa sihir itu diturunkan oleh Jibril dan Mikail, lalu Allah mendustakan mereka dan kata haaruuta wamaarut merupakan badal pengganti daripada syaitan.”

Ibnu kathir bersetuju dan tidak berganjak ke penafsiran lain kerana jamak itu dimutlakkan kepada dua unsur. Contohnya firman Allah fain kaana lahuu ikhwatun atau ada pengikut-pengikut Harut dan Marut, atau kerana pembangkangan mereka disebut. Maksudnya ayat itu berbunyi "Namun, setan-setan itu mengajari manusia sihir di Babil, yaitu Harut dan Marut."

Bersanadkan melalui al-Aufi dari Ibn Abbas, Ibnu Jarir meriwayatkan: , "Dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babil", katanya: tidak diturunkan sihir. "Dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat," menurut Ibnu Abbas, dengan sanad Ibnu Jarir dari Rabi' bin Anas, ayat itu berarti Allah tidak menurunkan sihir kepada keduanya. Ibnu Jarir berkata, "Penakwilan ayat 'dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan pada masa kerajaan Sulaiman', yaitu berupa sihir, Sulaiman tidaklah kafir, dan Allah tidak menurunkan sihir kepada dua malaikat, namun setanlah yang kafir, mereka mengajari manusia sihir di negeri Babil melalui Harut dan Marut. Kata 'di negeri Babil melalui Harut dan Marut' merupakan ayat yang maknanya didahulukan dan lafazhnya diakhirkan."

Ada yang berbeza qiraat,”dan tidaklah diturunkan kepada 2 malaikat” membaca malaikat dengan malikaimi (Daud dan Sulaiman a.s) dengan perkataan maa sebagai penafian. Maka ayatnya "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan sihir dan Dia tidak mengajarkannya kepada dua orang raja, yaitu Daud dan Sulaiman."

Ada yang berpendapat Harut dan Marut adalah 2 kabilah jin, ada yang berpendapat 2 orang laki-laki. “Pendapat yang sahih ialah yang telah ditegaskan oleh al-Qurthubi, yaitu bahwa Harut dan Marut merupakan badal dari setan. Pendapat ini, seperti telah dikatakan, merupakan penafeiran yang paling sahih terhadap ayat itu, dan Ibnu Katsir pun tidak menoleh kepada pendapat lainnya. “

Adapun kisah tentang wanita yang menjadi planet Zuhrah, Harut dan Marut yang diazab disebabkan dosa mereka ditolak oleh majority ahli hadith, hafidz, dan mufassirin kerana tidak sampai kepada Rasulullah s.a.w. Tiada hadith marfu’ dan sahih sanadnya bersambung kepada Nabi kita yang maksum dan tidak bertutur berdasarkan hawa nafsu. Adapun telah tercatat juga dalam tafsir ibn kathir,juz 1,m’s 141, kisah Harut dan Marut ini diriwatkan dari sekumpulan tabiin seperti Mujahid, as-suddi,al-hasan Basri, Qatadah, Abu al-‘Aliyah, az-Zuhri, ar-rabi’ bin Anas, Muqatil bin Hibban dan lain-lain lagi. Kisah ini kembali kepada tafsilan cerita-cerita Bani Israil, seperti yang dibawakan oleh golongan mufassirin mutaqqimin dan mutaakhirin. Adapun zahir al-Quran menceritakan kisah secara keseluruhan dan tidak terlalu terperinci mahupun terlalu ringkas.  Kita patut mengimaninya dan berserah kepada Allah yang maha mengetahui hakikat cerita itu.

Berdasarkan Tafsir al-azhar karangan Buya Hamka, tercatat as-sayuthi dalam kitab ad-durul manstsur menyalin riwayat tentang kisah planet zuhrah tanpa ada komentar. Ibnu kathir juga ada menyalinkan juga sebahagian tapi dia tegas menolak dan "Kesimpulannya ialah bahwa semuanya ini kembali kepada ceritera-ceritera Bani Israil, sebab tidak ada dari Hadits yang marfu' dan shahih yang ada rantai hubungannya dengan Nabi kita as-Shadiq al-Mashduq ( yang benar lagi dibenarkan), lagi Ma'shum, yang apabila beliau bercakap tidaklah keluar dari kehendaknya sendiri.” Al- Qurthubi membantah keras riwayat ini yang mengatakan tidak mungkin riwayat ini daripada Ibnu Umar. Ar-Razi menegaskan dalam tafsirnya bahwa kisah ini tertolak kerana membelakangkan akal.

Berdasarkan Tafsir Fi Dzilal karangan Syed Qutb,  Allah jualah yang mengizinkan sebab-sebab melahirkan tindakan, mewujudkan kedan dan menghasilkan natijah seperti mana kes sihir ini memberi kesan kepada manusia. Beliau berpendapat Harut dan Marut merupakan malaikat yang diutuskan daripada Allah untuk memberi ujian kepada manusia. Wallahua’lam.

Secara tuntasnya, maka telah lengkaplah kajian ini pada 31 Januari 2012 pada 7 rabiul awal 1433 sebelum waktu zuhur. Moga kajian ini dapat meluaskan kotak fikiran kita dalam menapis dan menimbang tara tahap dan taraf sesuatu maklumat dan perbezaan pendapat itu merupakan sesuatu rahmat kecuali dalam perkara akidah kerana kita semua berpegang kepada akidah yang satu iaitu mentauhidkan Allah dan awal agama itu adalah mengenal Allah. Apa-apa yang baik daripada Allah dan buruk itu saya sandarkan kepada diri saya selaku hambaNya dan pada hakikatnya baik dan buruk itu datang daripada Allah.

*rujukan:
1) kitab tafsir ibn kathir(terjemahan dan asal)
2) kitab fi dzilalil quran syed qutb(juzuk 1,versi bahasa Melayu)
3) kitab tafsir al-azhar
4) Kitab tafsir pimpinan ar-rahman
5) Ahmad Fadilah Sarnap, Kisah Israiliyat dalam Tafsir dan Hadith(Isra'iliyat fi al-tafsir wal   
 al-hadith,Dr. Muhammad Hussin az- Zahabi), Perniagaan Jahabersa, (1996) -
ISBN 983-077-074-5al-baqarah 102.analisis part 1

*Apa-apa pembetulan/komen yang membina mat dialu-alukan.


Analisis ayat al-quran, surah al-baqarah 2:102(part 1)
Adapun kajian ini dibuat bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu ingin tahu manusia, tetapi adalah untuk mencari pentafsiran yang paling hampir dengan maksud yang ingin disampaikan oleh al-Quran. Di samping itu,untuk memudahkan kita semua membuat rujukan dan mengukuhkan kenyainan kita agar lebih beriman lagi.Moga usaha ini akan lebih mendekatkan kita kepada Allah dan moga Allah sentiasa memberi hidayah kepada kita seperti mana kita selalu memohon supaya Allah tidak membolak-balikkan hati kita. Limitasi kajian ini adalah kepada ayat"Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajari seorang pun sebelum keduanya mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah ujian, maka janganlah kamu kafir." 

Seperti mana kita tahu, tafsir itu terbahagi kepada dua, iaitu tafsir ma’thur dan ra’yi. Adapun dalam sesetengah tafsir  terlalu banyak kisah Israilliyyat hingga menghilangkan keaslian makna sebenar dan ada yang hanya menukilkan kisah-kisah tersebut;sama ada berdiam diri ataupun memberi komentar yang tersendiri yang boleh dirujuk dalam buku tafsir tersebut. Para ulama berbeza pendapat  hokum meriwayatkan Israiiliyat dalam perkara ini. Selain itu, setiap mufassir (ahli tafsir) mempunyai metodologinya tersendiri. Oleh sebab itu, untuk kefahaman yang lebih menyuluh, budaya membaca perlu disuburkan. Moga segala usaha mereka yang baik mendapat keredhaan Allah dan Allah jualah yang Maha Sempurna.

Mengikut tafsir ar-rahman: “Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan Mengikut ajaran- ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puakSyaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yangmenyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmusihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut,di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)". …

Adapun dalam tafsir ibn kathir, Allah menyucikan Jibril, Mikail a.s dan Nabi Sulaiman a.s daripada tuduhan kaum Yahudi yang menyakini mereka terlibat dalam hal-hal sihir. Hal yang demikian kerana sihir diajarkan kepada manusia di Babil yang merupakan perbuatan setan. “Jika ditafsirkan demikian, maka man dalam kata wamaa unzila 'alal-malakaini merupakan man nafyi, bukan sebagai isim maushul yang bermakna 'yang'. 

-----to be continue---

Monday, 30 January 2012

Kedewasaan itu mengajar kita..

Hampir meniti akhir januari melangkah februari
Selangkah rabiul awal daripada safar
Hampir sem 4 mendatangi kita
sem 3 meninggalkan kita
kubur kata mari
rumah kata pergi.

"Kita semakin dewasa kan. Jadi, apakah peranan kita dalam menghadapi umat ini xD ?
Kita adalah satu ummah, bukan seorang entiti ataupun makhluk apa2 yang hidup sorang2 ==" ."

Berikut disertakan link soalan past year sem 4 bagi semua program (AP,ASRM, FM,ISA.ICHEMTECH)
Setakat fail yang ada di e-imtiyaz. Sila copy link kat bawah di URL browser masing-masing. Apapun, tertakluk kepada subjek yang ditawarkan semasa pendaftaran kursus nanti 16/2-20/2.
Syukran.

http://www.4shared.com/zip/csawPCg6/ISA-sem4.html
http://www.4shared.com/zip/A9cZVST7/ICHEMTECH-sem4.html
http://www.4shared.com/zip/8sSVc3CG/FM-sem4.html
http://www.4shared.com/zip/V_0IhPPb/ASRM-sem4.html
http://www.4shared.com/zip/7zy74X_n/AP-sem4.html*Pengalaman bersama kalian tidak dapat diganti kerana masa dan ruang yang sama tidak pernah berulang.

-I.allah mumtaz!-Saturday, 14 January 2012

sem 2^2=4

Berikut disertakan link soalan-soalan past year sem 4 (bioteknologi makanan)..

اَلَّلهُمَّ لَاسَهْلَ إِلَّا مَاجَعَلْتَهُ سَهْلاً
وَأَنْتَ تَجْعَلَ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً
Wahai Rabb kami, tiada yang mudah kecuali kau permudahkan, Jika kau mahu, kau jadikannya sukar


http://www.4shared.com/zip/B3d_Srrl/IMTIHAN_SEM_4.html


Monday, 9 January 2012

puisi mazkur II

Dgn baca kita lintas
dgn lintas kita lalu
kegelapan kita tinggal
menuju ke daerah cahaya

Langkah adam langkah manusia
tapak adam tapak manusia
jejak sang bapa kita
menggapai keredhaan Allah

Ayuh kita mara
Bina jati diri
Bina intelektualiti
Biar ilmu terisi di hati
Elak fitnah membadai

Percaya kata keramat
Berpasakkan iman yg jati
Allahu akbar
Bersama kita melakar daulah!

Sunday, 8 January 2012

Puisi Nadi

Termazkur namamu
perjuangan dasarmu
intinya kosong
jika terburu-buru
ilmu tiada
tersalah percaturan
terikut-ikut rentak lawan
fitnah berleluasa
Jatuh kita dalam gelap lagi kelam

Semilir angin pantai
Membawa spora-spora fikrah
Menyentuh semua keping hati
Seperti hati yang dijual di pasar sehari-hari
Atau seperti hati yg lembut dgn zikir

Agama itu nasihat
Puas menadah kitab hadith
Tapi masih kelam lagi
Moga menjadi ilmu yg diamalkan
Ilmu yg bkn terpahat kemas dgn tulisan semata-mata.

Bukan mengutuk bukan mengeji
Tapi kita saling tolong-menolong
Atas dasar ukhwah Islamiah
Yang menghubungkan kita semua
Bersama berlari ke syurga yg abadi
Dunia ini R&R kita.